Muziek gravure

Maaike Gerlsma heeft meegewerkt aan de muziekgravures van:
Sommige aspecten van het opmaken van muziek conflicteren met de wens om de tekstpresentatie in een liedbundel leidend te laten zijn.
Hier wat overwegingen over deze conflicten.
Home