Een liedbundel is een boek met liedteksten.
Soms worden deze teksten voorzien van muzieknoten.
Over de vorm van de presentatie van tekst en muziek kan eindeloos gedicussieerd worden.

Zonder speciale opmaakwensen zou je de presentatie van een tekst kunnen doen door één voor één woorden aan een regel toe te voegen, totdat het niet meer past. Die ene regel wordt dan eventueel uitgelijnd en weggeschreven.
Bij muziek is dat in wezen hetzelfde, alleen gaat het dan niet om woorden maar om maten. Voeg maten één voor één toe totdat de regel te vol wordt. Laat de onvolledige laatste maat weg, lijn eventueel uit, en schrijf die ene regel weg.

Een basisgedachte is dat bij de presentatie van een gedicht de tekst leidend is. Nu worden er niet zoveel mogelijk woorden op één regel geplaatst, maar is de regel gelijk aan een tekstregel van het gedicht. Met muzieknoten erbij verandert deze opmaak niet. In de regel zal een regel dus niet eindigen op een maatstreep.

Sommige aspecten van het opmaken van muziek conflicteren met de wens om de tekstpresentatie leidend te laten zijn. Hieronder wat overwegingen over deze conflicten.
april 2023, Maaike Gerlsma, Toine Schreurs