Maaike Gerlsma

Foto Maaike Gerlsma Maaike Gerlsma studeerde saxofoon aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Adriaan Bosch. Hierna vervolgde zij haar opleiding bij Jean-Marie Londeix aan het conservatorium van Bordeaux en Ramon Ricker aan de Eastman School of Music in Rochester, N.Y.

Tussen 1980 en 1988 studeerde zij Muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht,waar zij scripties schreef over onderwerpen als de saxofoniste Elise Hall, het Woerdische Sangboek, een handschrift uit de 13e eeuw en 'Automatisch Transponeren'. Tussen 1992 en 1995 studeerde zij aan het Instituut Dirigenten Educatie Harmonie- en Fanfaredirectie bij Jos van der Sijde. Zij deed examen in juni 1995 met de Douane Harmonie in Kamerik.

Vanaf 1981 werkte zij aan de muziekscholen in Den Haag, Gouda en Woerden, waar zij vele saxofoonleerlingen les gaf, saxofoonensembles leidde en orkesten dirigeerde. Zij is nog steeds verbonden aan de muziekschool in Gouda als saxofoon- en theoriedocent en als dirigent van het Vrijetijds Orkest, het Elementair Orkest en het Symfonie Orkest.

Bij muziekvereniging Da Capo in Lisse verzorgde zij tussen 1997 en 2003 de Algemene Muzikale Vorming en dirigeerde zij de samenspelgroep en het jeugdorkest. Ook bij fanfare Arti et Religioni Langeraar verzorgde zij tussen 2002 en 2010 notenleescursussen voor leerlingen van de basisscholen van Langeraar en Ter Aar en saxofoonlessen aan leden van de fanfare.

Vele jaren gaf zij lezingen over muziek bij de Stichting Luisteravonden Woerden in het plaatselijke Dienstencentrum.In 2006 en 2007 verzorgde zij voor Kijk op muziek, lezingen over respectievelijk Hector Berlioz en Charles Burney.

In de jaren 1998, 1999 en 2000 werkte zij mee aan het BINGO (Blaasmuziek in Nederland Groei en Ontwikkeling)-projekt van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek (NIB) en het Repertoire Informatiecentrum voor Muziek (RIM). In dit projekt is onderzoek gedaan naar twee eeuwen blaasmuziek in Nederland. Het resultaat is vastgelegd in een naslagwerk.

Tussen mei 2008 en maart 2014 was zij vast redactielid van De Dirigent, het blad van de Bond van Orkestdirigenten waar zij over onderwerpen schreef als het dirigeren van jeugdorkesten, gehoorbescherming, de dirigentenwedstrijd van het WMC en de erfenis van Adolph Sax in de blaasorkesten.

Vanaf 2011 werkte ze mee aan het zetwerk (muziekgravure) van diverse liedbundels.
CV


Home